Тимска работа – клуч на успехот

02.09.2020

Новите барања и предизвици на пазарот се поретко можат да се задоволат со вештините и способностите на најдобрите поединци во организацијата. Тие бараат решенија до кои се доаѓа единствено со формирање на тимови и практикување тимска работа. Тимскиот начин на работа стана незаменлива компонента на секоја организација во нејзиното настојување да ја подобри сопствената продуктивност и конкуретност. Тимот претставува нераскинлива врска на лица кои работат заедно за да постигнат резултати чиј квалитет ги надминува индивидуалните достигнувања на членовите. Од големо значење на тимската работа е одржувањето на добри меѓучовечки односи. Меѓусебното почитување, разбирањето на потребите, признавањето на придонесот во работата претставуваат важни алки во поврзувањето на членовите на тимот во единствена целина. Таа поврзаност ги охрабрува, користи и развива предностите, вештините, знаењето и искуствата на своите членови и со тоа ги компензира индивидуалните слабости и значително придонесува за ефективноста на работата. Тимот и тимската работа нудат можност да се постигнат успешни резултати со заеднички напори, вештини, цели и заедничка одговорност.

    Тимското опкружување промовира атмосфера што поттикнува пријателство и лојалност. Овие блиски врски ги мотивираат вработените да работат посилно, да соработуваат и да се поддржуваат едни со други. Поединците имаат различни таленти, слабости, комуникациски вештини, јаки страни и навики. Toa овозможува разновидност на мисли, креативност, перспективи, можности и пристапи за решавање проблеми. Разменувањето на различни мислења и искуства ја зајакнува одговорноста и може да помогне во донесување ефективни одлуки побрзо.

  Да се ​​работи во тим ни овозможува да учиме од грешките едни со други, да стекнеме увид од различни перспективи и да научиме нови концепти од поискусните колеги.

   Успехот на секоја организација зависи од тоа колку добро нејзините членови комуницираат и ракуваат заедно со задачите. Tимската работа е суштински дел од секојдневните организациски активности затоа што обезбедува информации, мотивација и разумни одлуки.

М Кеш како компанија успеа да создаде успешен тим кој долго време работи заедно и се грижи за секој клиент, но и за сите потенцијални клиенти. Преку подобрување на квалитетот на работата и негување продуктивни и емпатични односи меѓу вработените, креиравме работна култура каде се вреднува соработката.  Со планирање и стратегија, но и со помош на технологија и одлично лидерство нудиме врвна финансиска услуга и грижа за клиентите, бидејќи тие се нашиот главен фокус. Благодарение на тимската работа М Кеш прерасна во компанија, која ги цени и им дава можности на своите вработени и се грижи за нивниот професионален развој. Движечката сила во нашиот бизнис се вработените,  а преку нивното задоволство постигнуваме одлична соработка, доверба и транспарентна комуникација со клиентите.

Повеќе новости
Претходно Мажите со овие 7 имиња се осудени да се збогатат во 2020 година
17.07.2020

Секое име си има свое значење, свој белег и историја.Името не го одредува карактерот на човекот,но носејќи го како белег и именувајќи го доб...

Види повеќе
Следно М Кеш го празнува првиот учебен ден!
01.10.2020

Како социјална компанија и одговорен работодавач, за М Кеш главниот фокус во развојот на бизнисот е поддршката на заедницата. Затоа, сите на...

Види повеќе