М Кеш го празнува првиот учебен ден!

01.10.2020

Како социјална компанија и одговорен работодавач, за М Кеш главниот фокус во развојот на бизнисот е поддршката на заедницата. Затоа, сите наши колеги од целата земја имаат посебен став кон развојот и образованието на децата.

Дури и пред почетокот на 1 октомври, колегите од нашите регионални канцеларии вложија многу желба и енергија да организираат голем број активности за да ги израдуваат учениците на почетокот на оваа предизвикувачка нова учебна година. Учениците добија неопходни и корисни наставни материјали. Дистрибуиравме многу распореди на часови и таблици за множење. Се разбира, тука беа разнобојните балони и задоволства потребни за одмор!


Ние веруваме дека нашите деца се нашата иднина и со наша помош тие еден ден ќе ја продолжат нашата мисија да ја направиме Македонија уште подобро место за работа и живеење!

Повеќе новости
Претходно Тимска работа – клуч на успехот
02.09.2020

Новите барања и предизвици на пазарот се поретко можат да се задоволат со вештините и способностите на најдобрите поединци во организацијата...

Види повеќе
Следно Забавни активности за пензионери и внуци
05.10.2020

Кога луѓето ќе заминат во пензија имаат повеќе слободно време да прават работи кои ги исполнуваат и прават среќни. Повеќето пензионери одбир...

Види повеќе