20 среќни добитници на Бандана од Новогодишниот #GIVEAWAY на М Кеш Македонија.

Даниела Лазарева
Јована Ѓорѓиевска
Маја Трипуновска Јанковска 
Јасмина Ристевска
Милена Атанасова
Тони Трајчев
Ѓорѓи Дукоски 
Сузана Ангелковска
Горан Цикарски
Вики Илиоска
Дарко Јованоски
Ирена Арсова
Весе Панова
Диме Стефанов
Тоше Спириндов
Елизабета Стојковиќ
Миле Кордов
Даниел Петковски 
Драганчо Ристов
Здравко Здравевски